Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Bubblypink
Kuninkaankatu 30 A, 2. krs
33200 Tampere
Y-tunnus: 2890077-2

  1. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaamme osoitteessa info@bubblypink.fi

  1. Rekisterin nimi

Bubblypinkin asiakas- ja markkinointirekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, palvelujen myynti ja markkinointi, uusien asiakassuhteiden luominen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely Bubblypinkin palvelutarjontaan liittyviin tarkoituksiin.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä koskevat tiedot koostetaan Bubblypinkin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteristä, rekisteröidyltä itseltään sekä julkisesti saatavilla olevista sähköisistä kanavista. Rekisteriin tallennetaan ainoastaan yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin tarvittavia tietoja, kuten rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on kerätty. Hänellä on oikeus asetuksen sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröity voi koska tahansa kieltää Bubblypinkiä käsittelemästä häntä koskevia tietoja jatkossa ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@bubblypink.fi

  1. Rekisteritietojen säilyttäminen, luovuttaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityä koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee, ovat suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, joilla myös mahdolliset väärinkäyttöyritykset torjutaan. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.